Change Management

Met succes veranderen
 
Duur
Deze workshop beslaat 2 dagdelen.
  
Doelstelling
Na deze workshop heeft de deelnemer:
Inhoud
Volgens het vakgebied bedrijfsorganisatie bestaat een organisatie uit Systemen (Products), Processen (Processes) en Mensen (People). In de praktijk wordt deze driedeling, of varianten hierop, toegepast bij het inrichten en met name het doorvoeren van veranderingen binnen de organisatie.
Zowel Service Management als Project Management richt zich vakinhoudelijk voornamelijk op processen en systemen.
Beide vakgebieden ontkomen er echter niet aan, dat dergelijke trajecten ook impact hebben op de menselijk aspecten. Immers richten beide disciplines zich op het aanmeten van een andere werkwijze. Over het doorvoeren van veranderingen is al veel gezegd en geschreven. Hierin komen een drietal belangrijke aspecten naar voren:
Het is noodzakelijk dat Proces Managers, Service Managers en Projectleiders inzicht krijgen in het eigen functioneren, omdat dit de basis is voor het succesvol kunnen werken met andere mensen. Ultracomp heeft vanuit evaluaties vastgesteld dat het ontbreken van deze vaardigheden in de standaard Service Manager en Project Management trainingen als een gemis wordt ervaren.
Daarom heeft Ultracomp in samenwerking met haar partner Arno Terschegget een workshop ontwikkeld ter verbetering van uw persoonlijke effectiviteit. Met deze workshop is een projectmanager of service manager beter in staat om de eigen handelswijze aan te passen om het veranderingsproces effectiever te sturen.

Werkwijze

Tijdens de workshop wordt:
Op basis van bovenstaande drie elementen worden handvatten aangereikt om het eigen en andermans gedrag op een positieve wijze te kunnen beïnvloeden. Op deze wijze wordt een basis meegegeven om met succes te kunnen deelnemen aan veranderingstrajecten.
Na deze workshop kan facultatief deelgenomen worden aan een persoonlijk coachingstraject. Hierin zal de basiskennis verder worden uitgebouwd en zal de deelnemer in de praktijk worden begeleid.
 
Doelgroep
Deze training is geschikt voor Proces managers, Service Managers en Project Managers, welke te maken hebben met implementatie- en veranderingstrajecten.


Vooropleiding/ingangsniveau
De deelnemer dient minimaal 1 tot 2 jaar ervaring te hebben als Service Manager of Project manager.

 

naar boven | printen | afspraak maken | vorige | volgende