Wanneer


Preventief, bijvoorbeeld:

- teams op een hoger kwaliteitsniveau brengen
- bedrijfsvoering optimaliseren
- ondersteuning van eerder gedane trainingen.

Maar vanzelfsprekend ook curatief, bij uitdagingen op het gebied van:

- teamontwikkeling
- verbetering interne communicatie
- integriteit
- onderlinge aanspreekbaarheid
- organisatieverandering
- persoonlijke ontwikkeling
- persoonlijke effectiviteit
- "eilandjescultuur"
- conflictbemiddeling/oplossing
- motivatieproblemen
- verstoorde relaties in teams

 

printen | afspraak maken | vorige | volgende